Contact gegevens 

Stichting Business Docks

Adres: Gaasterland 8 1948 RG Beverwijk.

Telefoonnummer: 0251-503604

Mailen: info@beverwijkbusinessdocks.nl.

Gemeente Beverwijk

Adres: Stationsplein 1

Website:https://www.beverwijk.nl/ondernemen

Loes van Swol: L.Swol@beverwijk.nl.

Het ondernemersloket voor operationele en juridische vragen

Elke donderdag van 09.00 – 12.00 uur is er een gratis Ondernemersloket voor operationele en juridische vragen.

U kunt zich aanmelden voor een Gratis consult, bel ons op 0251-503604 of stuur een mail naar info@beverwijkbusinessdocks.nl.

Wij zijn gevestigd op Gaasterland 8 1948 RG Beverwijk

Gratis afvalscan voor inzicht en advies over hergebruik

Een gratis afvalscan geeft binnen een half uur inzicht in uw afvalstromen. Op basis daarvan kunnen we je adviezen geven over de commerciële kansen van hergebruik. Je doet dan bovendien mee aan een uniek project in Nederland. Ga naar: greenbizijmond.nl/afvalscanaanvragen of mail naar info@greenbizijmond.nl

Ondernemersvereniging IJmond

Ondernemersvereniging IJmond behartigt de belangen van zo’n 500 bedrijven binnen de IJmond. Zie ook ovijmond.nl

Zeehaven De Pijp

Zeehaven De Pijp is belangrijk voor Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De haven is toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen tot een diepgang van 8 meter en beschikt over meer dan 700 meter kade en talrijke bedrijven.

Overslag

Jaarlijks vindt er een overslag plaats van circa 900.000 ton aan goederen (inclusief binnenvaart). De Pijp is een belangrijke haven op het gebied van de export van pootaardappelen. Naast deze landbouwproducten vindt er ook overslag plaats van onder meer hout, houtsnippers, cement, (gemalen) slakzand, staalproducten en schroot.

Havenmeester

Voor maritieme informatie en ligplaatsen kunt u terecht bij de Havenmeester van Beverwijk: via havenmeester@beverwijk.nl of telefoonnummer 0251-224750. Het Havenkantoor van Beverwijk is gevestigd aan de Noorderkade 1, 1948 NR Beverwijk.

Afhandeling

Op de website van Port of Amsterdam kun je meer achtergrondinformatie vinden over de afhandeling van zee- en/of binnenvaart, waaronder ontheffingsaanvragen, reparatie-, bunkermeldingen en andere operationele meldingen voor de beroepsvaart.

Centraal Nautisch Beheer

De havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad werken samen als één loket voor de scheepvaart: het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB). Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de havenbekkens die daarop uitkomen.

Het CNB zorgt voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer, bedient de sluizen in IJmuiden en regelt de scheepvaartverkeersbegeleiding in het Noordzeekanaalgebied. De uitvoering is in handen van de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam. Meer informatie over het Centraal Nautisch Beheer vindt u hier.

Meer info

GreenBiz

Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en het bedrijventerrein Beverwijk Business Dock. Dit betekent dat wij ons richten op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken, educatie en circulaire economie.

GreenBiz Green Deal

Waarom is deze overeenkomst opgesteld?

Vanuit het Klimaatakkoord komen er flink wat ambities op het gebied van duurzaamheid op u af. Hoe aantrekkelijk is het om hier samen met andere organisaties aan te gaan werken en dan ook nog eens geholpen te worden. Zo bespaart u tijd en wij verwachten dat het u financieel ook iets oplevert. Ook is er binnen de organisatie van de Green Deal veel kennis aanwezig om u te ondersteunen.

Wat is het belangrijkste doel van de intentieovereenkomst Green Deal?

Met de Green Deal gaan wij de energietransitie versnellen door samenwerking van de deelnemers aan een effectieve collectieve aanpak en ondersteuning bij individuele initiatieven.

Meer informatie ontvangen over de Green Deal mail naar info@greenbizijmond.nl of kijk op greenbizijmond.nl.